Reklama

Reklama jest jednym z najprostszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Stanowi istotny składnik struktury marketingu, wyraźnie oddziaływający na zachowanie określonej grupy konsumentów. Reklama to forma bezosobowej, odpłatnej, zgodnej z prawem i dobrymi obyczajami forma przekazywania informacji rynkowych dotyczących bogatej propozycji. Wykorzystywana przez przedsiębiorstwa, organizacje niehandlowe i jednostki wywiera wpływ na decyzje i zachowania określonej grupy odbiorców za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dotyczy to komunikacji w odniesie do produktu, usługi, instytucji i idei .

W wąskim ujęciu tym terminem można określić wszelkie działania w sferze gospodarczej, które za pomocą prawdziwych informacji na temat konkretnych towarów/usług zwrócą na nie uwagę potencjalnych odbiorców. Natomiast szerokie ujęcie dotyczy wszystkich działań prowadzących do upowszechnienia określonych informacji na temat ludzi, firm, idei, rzeczy w celu ich popularyzacji.

Reklama powinna zdefiniować niestępujące obszary decyzyjne :

cele i zadania przekazu - obszar o charakterze jakościowym; ma na celu opisanie kategorii stanów,ich intensywności oraz ich ważności między sobą jakie ma wywołać u odbiorcy nadawany komunikat

cele i zadania mediów - obszar o charakterze ilościowym; skupia się na określaniu wielkości i charakterystyki grupy odbiorców, częstotliwości i czasu oddziaływania oraz jego kosztów.

 

 

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy

O nas

MY – ONE MLN – jesteśmy po to, by zmienić ten sposób myślenia. W pierwszej kolejności tworzymy unikalną strategię kolportażu. Opieramy ją na danych o Twoim biznesie (grupa docelowa, cechy produktu lub usługi, konkurencja, sezonowość), następnie przechodzimy do określenia rejonu dystrybucji ulotek. Żeby ograniczyć do minimum kontakt telefoniczny, jako jedyni na rynku udostępniamy wszystkie materiały online. Jednym kliknięciem, zweryfikujesz aktualną pozycję ulotkarzy, sprawdzisz dokumentację zdjęciową.

Powiązane wpisy