Rodzaj reklamy - Reklama telewizyjna

Reklama telewizyjna (ang. television advertising) – prezentacja produktu przy pomocy przekazu telewizyjnego, krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi. Prawdopodobnie pierwszą reklamą telewizyjną było umieszczenie marki BULOVA na wielkim zegarze przed głównym wydaniem wiadomości w Stanach Zjednoczonych. Można wyróżnić następujące elementy reklamy telewizyjnej:

  • demonstracja – ukazanie produktu w formie statycznej bądź dynamicznej w różnych kontekstach i przez porównanie z innymi produktami;
  • rekomendacja – dany produkt rekomendują najczęściej znane gwiazdy sportu, kina, muzyki, eksperci uznani w danej dziedzinie lub osoby anonimowe występujące jako zwykli eksperci i tak zwani zwykli ludzie;
  • humor- filmy reklamowe z akcentami humorystycznymi, w których uwaga widza jest kierowana na produkt, nie służy zaś rozrywce;
  • scenka rodzajowa z życia – ma na celu wywołanie u odbiorcy poczucia identyfikacji z określoną sytuacją;
  • styl życia – celem tego przekazu jest wywołanie u widza pragnienia przejęcia prezentowanego stylu życia np. pragnienia bycia bogatym;
  • animacja – reklama telewizyjna stworzona za pomocą techniki animacji, kierowana jest głównie do najmłodszych odbiorców;
  • irracjonalny powód – odbiorcom podaje tak zwany racjonalny powód, który ma uzasadnić dokonanie zakupu danego produktu;
  • emocje – w tych przekazach emocje mają istotny wpływ dla podjęcia decyzji zakupu.

 

 

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy

O nas

MY – ONE MLN – jesteśmy po to, by zmienić ten sposób myślenia. W pierwszej kolejności tworzymy unikalną strategię kolportażu. Opieramy ją na danych o Twoim biznesie (grupa docelowa, cechy produktu lub usługi, konkurencja, sezonowość), następnie przechodzimy do określenia rejonu dystrybucji ulotek. Żeby ograniczyć do minimum kontakt telefoniczny, jako jedyni na rynku udostępniamy wszystkie materiały online. Jednym kliknięciem, zweryfikujesz aktualną pozycję ulotkarzy, sprawdzisz dokumentację zdjęciową.

Powiązane wpisy