Produkcja

Jak powstaje produkcja ?

Wyjaśnijmy, czym jest produkcja ; produkcja jest to działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to : w ujęciu statystycznym - ogół wytworzonych przez przedsiębiorstwo produktów;  w ekonomi - wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów ; w aspekcie zarządzania -proces produkcyjny , powiązane ze sobą i wzajemnie uwarunkowane procesy pracy.

Proces produkcji jest całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w wyroby  gotowe efektu ekonomicznych  procesu produkcyjnego jest wartość dodania.Elementy procesu produkcyjnego: proces technologiczny (proces podstawowy), procesy pomocnicze, kontrola jakości, magazynowanie, transport wewnętrzny, Transport produktów poza przedsiębiorstwem i ich dystrybucja nie należą do procesu produkcji. Przekształcenia w procesie produkcyjnym: surowiec – materiał – produkcja w toku – półfabrykat – produkt gotowy.

Kolejnym procesem jest proces wytwórczy. Jest to ostatni etap procesu produkcyjnego. Jest związany z procesem technologicznym produktu. Ma za zadanie wytworzenie produktu gotowego. Elementy procesu wytwórczego to: proces wytwórczy pomocniczy- wiąże się z dostarczaniem czynników energetycznych, utrzymaniem ruchu, utylizacją odpadów produkcyjnych, proces wytwórczy obsługowy- w skład tego procesu wchodzą: bezpieczeństwo pracy, ochrona obiektu, obsługa administracyjna, utrzymanie czystości na terenie obiektu, proces wytwórczy podstawowy- proces składający się z różnych procesów składowych. 

Jakie są środki produkcji ,to obiekty materialne potrzebne do procesu produkcji. Są nimi m.in.: surowce, materiały, półprodukty, fabryki, kopalnie, rafinerie, saliny, zakłady, ziemie, maszyny, narzędzia.

Wszystkie te czynności prowadzą do dystrybucji ulotek. Żeby doszło do produkcji ulotek najpierw muszą zaplanowane , potem stworzone przez grafika , potem produkcja , a na sam koniec dystrybucja ulotek i roznoszenie ich w dane wyznaczone miejsce przez klienta. A wszystko dopilnowane przez agencje reklamy która zajmuje się dystrybucjami ulotek, ale też produkcja i grafiką ulotki itd . 

 

 

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy

O nas

MY – ONE MLN – jesteśmy po to, by zmienić ten sposób myślenia. W pierwszej kolejności tworzymy unikalną strategię kolportażu. Opieramy ją na danych o Twoim biznesie (grupa docelowa, cechy produktu lub usługi, konkurencja, sezonowość), następnie przechodzimy do określenia rejonu dystrybucji ulotek. Żeby ograniczyć do minimum kontakt telefoniczny, jako jedyni na rynku udostępniamy wszystkie materiały online. Jednym kliknięciem, zweryfikujesz aktualną pozycję ulotkarzy, sprawdzisz dokumentację zdjęciową.

Powiązane wpisy