Rodzaj reklamy

Kampania reklamowa to zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań reklamowych, wykorzystujących jeden lub szereg różnych, powiązanych ze sobą środków przekazu, które występują w określonej kolejności i w odpowiednio ustalonych terminach. Działania te służą osiągnięciu ściśle określonych celów. Najbardziej ogólnym celem kampanii reklamowej jest wywarcie wpływu na decyzje i zachowania konsumentów na rynku. Dlatego też często uważa się, że jednym z najważniejszych elementów kampanii reklamowej jest przyciągnięcie uwagi.W planowaniu kampanii reklamowej bardzo ważne jest określenie mediów, które mają być w niej wykorzystane. Aby dokonać analizy najbardziej opłacalnych środków przekazu dla danej reklamy, używa się różnych mierników atrakcyjności poszczególnych środków przekazu. Mogą to być wskaźniki określające szacowaną liczbę słuchaczy stacji radiowej w określonym czasie, średnia oglądalność minutowa telewizji, czy też ilość rzeczywiście sprzedanego/rozprowadzonego nakładu gazety/czasopisma. Według wielu autorów plan kampanii reklamowej jest rozszerzeniem planu marketingowego w części dotyczącej reklamy. Kampanie reklamowe najczęściej realizowane są poprzez agencje reklamowe, którym zleca się działania związane z planowaniem i wdrożeniem kampanii. Średni czas kampanii regionalnej bądź ogólnokrajowej trwa około 17 miesięcy, choć oczywiście możliwy jest krótszy okres. Zdarzają się również kampanie reklamowe trwające przez kilka lat.

Kampanie reklamowe mają różne swoje rodzaje , najczęściej zwracają się osoby do agencji reklamowy z zapytaniami , czy pomogą im w kampanii marketingowej. Najczęściej osoby te wybierają takie Kolportaż ulotek , hostessy które promują firmę na targach , dystrybucje różnych produktów.

 

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy

O nas

MY – ONE MLN – jesteśmy po to, by zmienić ten sposób myślenia. W pierwszej kolejności tworzymy unikalną strategię kolportażu. Opieramy ją na danych o Twoim biznesie (grupa docelowa, cechy produktu lub usługi, konkurencja, sezonowość), następnie przechodzimy do określenia rejonu dystrybucji ulotek. Żeby ograniczyć do minimum kontakt telefoniczny, jako jedyni na rynku udostępniamy wszystkie materiały online. Jednym kliknięciem, zweryfikujesz aktualną pozycję ulotkarzy, sprawdzisz dokumentację zdjęciową.

Powiązane wpisy